fbpx

איזה כיף, שריינת מקום להדרכה!
מחכה להיפגש ואיידע אותך כאשר
יסגר התאריך להדרכה הבאה

בנוסף… 🙂

פתחתי קבוצת ווטסאפ שקטה ללא הפרעות בנושא תזונת הפראנה. בה אפשר להתעדכן באופן שוטף בהדרכות חדשות שאני מפרסם לקהל הרחב, טיפים מתקדמים להתפתחות אישית, מיינדסט, תודעה, בריאות ואנרגיה.

מרגש 🥰
מקומך שמור להדרכה הקרובה,
שתחשוף את הבשורה משנת החיים של
״תזונת הפראנה״!

המאפשרת לכל אדם להתחבר לעצמו מחדש
ולעבור התפתחות אדירה
בתודעה,
בבריאות ובאיזון פנימי עמוק.

וכמובן – לצאת לחופש מהשיעבוד לאוכל ולא להיות תלוי בו מסביב לשעון!
לאכול מתוך בחירה כשאנחנו באמת
רוצים ולא מתוך ״תגובה״ והרגל.

המאפשרת לכל אדם להתחבר לעצמו מחדש
ולעבור התפתחות אדירה
בתודעה,
בבריאות ובאיזון פנימי עמוק.

וכמובן – לצאת לחופש מהשיעבוד לאוכל ולא להיות תלוי בו מסביב לשעון!
לאכול מתוך בחירה כשאנחנו באמת
רוצים ולא מתוך ״תגובה״ והרגל.

פרטי ההדרכה נשלחו אליך למייל ברגעים אלה ממש.
ייתכן ויגיעו לתיבת “קידומי מכירות”\”ספאם”.

חשוב לקחת רגע וללכת עכשיו לתיבת הדואר בכדי להעביר את המייל שהגיע לתיבה הראשית. זה יאפשר לקבל ממני מסרים עתידיים וכמובן לא לפספס את ההדרכה.

אשמח בבקשה לקבל ממך מייל חוזר, כדי לדעת האם קיבלת את המסר עם כל הפרטים?

פרטי ההדרכה נשלחו אליך למייל ברגעים אלה ממש.
ייתכן ויגיעו לתיבת “קידומי מכירות”\”ספאם”.

חשוב לקחת רגע וללכת עכשיו לתיבת הדואר בכדי להעביר את המייל שהגיע לתיבה הראשית. זה יאפשר לקבל ממני מסרים עתידיים וכמובן לא לפספס את ההדרכה.

אשמח בבקשה לקבל ממך מייל חוזר, כדי לדעת האם קיבלת את המסר עם כל הפרטים?